Zoznam vDOD videí

Pozvánka na DOD
 

O nás

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít. Posúvame hranice poznaného. Pri štúdiu doma získate kontakty medzi spolužiakmi aj prednášajúcimi a môžete si nájsť prácu už počas štúdia. Pri štúdiu v zahraničí zas získate odstup a nadhľad. My ponúkame jedno aj druhé: popri štúdiu doma môžete absolvovať zahraničný študijný pobyt v takmer 40 krajinách sveta.

Čítať viac
Termín podania prihlášok

Lekárska fakulta - 28. 2. 2022
Právnická fakulta - 30. 4. 2022
Filozofická fakulta - 28. 1. 2022
Prírodovedecká fakulta - 15. 3. 2022
Pedagogická fakulta - 31. 3. 2022
Farmaceutická fakulta - 28. 2. 2022
Fakulta telesnej výchovy a športu - 28. 2. 2022
Jesseniova lekárska fakulta - 28. 2. 2022
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - 31. 3. 2022
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - 30. 4. 2022
Evanjelická bohoslovecká fakulta - 31. 3. 2022
Fakulta managementu - 31. 3. 2022
Fakulta sociálnych a ekonomických vied - 31. 3. 2022

Termín prijímacich skúšok

Každý z našich študijných programov má iné podmienky prijatia, a teda aj termín a formu prijímacích skúšok. Preto je nutné informovať sa priamo na fakulte, o ktorú máte záujem.

Predpokladaný počet prijatých študentov

Našich 13 fakúlt ponúka viac ako 900 študijných programov. Každý z týchto programov prijíma iný počet študentov. Je nutné informovať sa priamo na fakulte, o ktorú máte záujem.

Ubytovanie a cena

Najviac vysokoškolákov stretnete v bratislavskej Mlynskej doline. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK ubytuje viac než 6500 študentov. Počas prvého roka máte miesto na internáte garantované. Ubytovanie vás mesačne vyjde cca 70 € (od 48 do 114 €).

Známi absolventi

Anton Zajac, spolumajiteľ spoločnosti ESET - „Štúdium matematickej fyziky na UK bolo pre mňa štartovacou dráhou do sveta. Algoritmické myslenie a fyzikálne modely som účinne aplikoval v celej kariére." Katarína Böhmová, UX researcher - „Na FSEV UK od nás vyžadovali, aby sme veciam rozumeli a neučili sa ich naspamäť, rovnako rozvíjanie analytického myslenia, ktoré je základom mojej dnešnej práce."

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Nie je nič praktickejšie než dobrá teória – ale my ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Každá fakulta spolupracuje hneď s niekoľkými potencionálnymi zamestnávateľmi, ktorí absolventom neponúkajú iba študentskú stáž, ale aj uplatnenie po skončení štúdia.

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup