Zoznam vDOD videí

Študentský život TRUNI: Daniela Hrušovská
Študentský život TRUNI: Rastislav Janičík
Študentský život TRUNI: Simona Kuzmuková
Študentský život TRUNI: Terézia Maštalírová
 

O nás

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635.

Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“.

Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie.

Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 32-tisíc absolventov. Podľa aktuálnej absolventskej ankety je až 87% našich absolventov spokojných so štúdiom na Trnavskej univerzite.

Čítať viac
Termín podania prihlášok

31.3.2022

Termín prijímacich skúšok

jún-august 2022

Predpokladaný počet prijatých študentov

1 000

Ubytovanie a cena

Ponúkame ubytovanie v ŠD P. Pázmaňa alebo v zmluvných zariadeniach, cena v rozpätí 60-90 eur mesačne v závislosti na type poskytovaného ubytovania.

Známi absolventi

Patrik Herman, Branislav Panis, Peter Jašek a mnoho ďalších osobností verejného života.

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Uplatnenie priamo v odbore, ktorý bol predmetom štúdia na TRUNI, alebo príbuznom našlo spolu 79% absolventov, pričom skóre zamestnanosť/ nezamestnanosť je 96% ku 4%.

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup