Zoznam vDOD videí

Technická univerzita vo Zvolene
 

O nás

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

Čítať viac
Termín podania prihlášok

31.03.2022

Termín prijímacich skúšok

https://www.portalvs.sk/sk/

Predpokladaný počet prijatých študentov

Informácie nájdete na stránke www.tuzvo.sk, resp. https://www.portalvs.sk/sk/

Ubytovanie a cena

45,00 € - 80,00 €

Známi absolventi

doc. Ing. Michal Wiezik, PhD. - Europoslanec
Ing. Martina Pavlíková - Združenie Slatinka
Ing. Filip Polášek - tenista

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

štátna správa, verejná správa, Lesy SR, podniky drevospracujúceho priemyslu, strojárske firmy, ochranárske združenia, neziskové organizácie

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup