Univerzita Komenského v Bratislave
 

Zoznam vDOD videí

Študentský život na PRIF UK
Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie?
 

O nás

UČÍ SA OD NÁS CELÝ SVET

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie.

PRÍRODOU ŽIJEME

Hľadať riešenia klimatickej krízy a ochrana prírody a zdravia je to, čo nás napĺňa a baví. U nás sa môžete zapojiť do projektov zameraných na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, ochranu biotopov, živočíšnych a rastlinných druhov, obnovu významných prírodných území či sanáciu geologického prostredia a environmentálnych záťaží.

S NAMI NESEDÍTE LEN NAD KNIHAMI

Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako náš študent máte okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

SME KOMUNITA

Nájdite si nových priateľov a zapojte sa do študentského botanického klubu Sladké drievko, komunitnej záhrady Dobrá myseľ, geovedných klubov alebo telovýchovných sústredení.

Virtuálnu prehliadku našich pristorov si môžete pozrieť tu: https://fns.uniba.sk/o-fakulte/virtualna-prehliadka-skoly/

Čítať viac
Termín podania prihlášok

Do 15. marca 2022

Termín prijímacich skúšok

Na všetky študijné programy PriF UK budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počty uchádzačov nebudú presiahnuté.

Predpokladaný počet prijatých študentov

Na linku nájdete plánovaný počet uchádzačov na vami vybraný študijný program: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/studium/2021/Podmienky_Bc._prijimacieho_konania_2022-23_final.pdf

 

Ubytovanie a cena

Aktuálne informácie o cenách ubytovania na našich internátoch nájdete na stránkach: https://druzba.uniba.sk/ a https://mlyny.uniba.sk/

Známi absolventi

Viac o našich známych absolventoch sa dozviete na: https://www.budprirodovedcom.sk/studovali-u-nas/

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

O absolventov našej fakulty prejavuje záujem široké spektrum zamestnávateľov. Viac sa dočítate na našom webe: https://www.budprirodovedcom.sk/blog/

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup