Univerzita Komenského v Bratislave
 

Zoznam vDOD videí

Deň otvorených dverí PraF UK 2019
 

O nás

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je najväčšou a najprestížnejšou právnickou fakultou na Slovensku. Aj keď sme právnickou fakultou s takmer storočnou tradíciou, v nedávnej dobe sme vykonali zásadné a na Slovensku jedinečné reformy študijných programov, ktorými sme štúdium práva prispôsobili štandardom krajín všeobecne považovaných za vyspelý svet a vo viacerých oblastiach sme prišli s vlastnou inováciou.

Disciplíny platného práva sa vyučujú od prvého ročníka, výučba je orientovaná výrazne prakticky. Práca s právnymi predpismi je pravidlom na výučbe aj na skúškach, ktorých ťažiskom je riešenie praktických prípadov. Súčasťou výučby sú simulované súdne spory a právne kliniky, študenti majú možnosť zapojiť sa aj do projektu študentskej právnej poradne, ktorý realizujeme v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou.

Súčasťou praktického vzdelávania je aj možnosť absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií (napr. Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR, Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, takmer všetky ministerstvá a i.). Byť študentom našej fakulty znamená sľubnú perspektívu a veľkú výhodu na pracovnom trhu.

Čítať viac
Termín podania prihlášok

Do 30. 4. 2022

Termín prijímacich skúšok

Bez prijímacej skúšky. V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže fakulta prijať, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky.

Predpokladaný počet prijatých študentov

400

Ubytovanie a cena

Univerzita Komenského v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba. Viac informácií na https://uniba.sk/sluzby/ubytovanie/.

Známi absolventi

Mgr. Zuzana Čaputová, JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., JUDr. Jaromír Čižnár, LLM, JUDr. Peter Štrpka, PhD., JUDr. Tomáš Borec, JUDr. Soňa Mesiarkinová, JUDr. Ján Šikuta, JUDr. Ivan Fiačan, PhD., JUDr. Alena Poláčková, PhD. JUDr. Marica Pirošíková, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Absolventi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave majú široké možnosti uplatnenia po absolvovaní štúdia na našej fakulte. Naši absolventi nachádzajú uplatnenie v rôznych právnických profesiách a môžu sa stať advokátmi, prokurátormi, sudcami, notármi či exekútormi. Taktiež sa môžu uplatniť vo verejnej správe a rôznych oblastiach súkromnej sféry.

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup