Univerzita Komenského v Bratislave
 

Zoznam vDOD videí

Typický deň študenta na JLF UK v Martine
Sociálne zabezpečenie študentov na JLF UK v Martine
 

O nás

Jesseniova lekárska fakulta v Martine je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých škôl v Slovenskej republike. V roku 1969 bola zriadená ako samostatná fakulta, je integrálnou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave. Fakulta uskutočňuje vysokoškolské štúdium bakalárske, magisterské, doktorské, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov. Poskytuje možnosť štúdia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom i v jazyku anglickom, v študijnom programe Zubné lekárstvo a v nelekárskych študijných programoch (bakalárske štúdium) - Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo, (magisterské štúdium) - Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo.

Absolvent vysokoškolského štúdia všeobecného lekárstva pri promócii získa titul Doktor medicíny (MUDr.), absolvent vysokoškolského štúdia Zubné lekárstvo získava titul Doktor zubného lekárstva (MDDr.) a absolvent nelekárskych študijných programov pri promócii získa titul Bakalár (Bc.) alebo titul Magister (Mgr.). Fakulta zabezpečuje postgraduálne doktorandské štúdium v akreditovaných odboroch, absolvent získa titul PhD.. Vzdelávacia činnosť fakulty sa stala komplexnou po akreditácii špecializačného štúdia v rezorte zdravotníctva. Fakulta má akreditované odbory pre viaceré habilitačné a inauguračné konanie.

Študijné programy Jesseniovej lekárskej fakulty sa realizujú prostredníctvom kreditového systému štúdia podľa kritérií EÚ. Kreditový systém dáva študentom možnosť zapísať sa na štúdium na viacerých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a umožňuje vyššiu flexibilitu štúdia.

Jesseniova lekárska fakulta patrí medzi popredné fakulty nielen v rámci Univerzity Komenského, ale aj medzi popredné inštitúcie pregraduálneho medicínskeho vzdelávania vo svete. Má k dispozícii vynikajúce pracoviská nielen v základných a predklinických disciplínach, ale aj v klinických výučbových bázach v Univerzitnej nemocnici Martin. Fakulta dlhoročne dosahuje solídne výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti a medzinárodných aktivitách.

Čítať viac
Termín podania prihlášok

28. 02. 2022

Termín prijímacich skúšok

jún 2022 (skúška manuálnej zručnosti pre zubné lekárstvo - apríl 2022)

Predpokladaný počet prijatých študentov

všeobecné lekárstvo 150
zubné lekárstvo 10
ošetrovateľstvo 70
pôrodná asistencia 20
verejné zdravotníctvo 20

Ubytovanie a cena

Vysokoškolský internát poskytuje kapacity všetkým študentom v sume 50-74€ mesačne.

Známi absolventi

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD., vedúca Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR, MUDr. Martin Hollý, MBA, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Bohnice

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

JLF UK má podpísané zmluvy o spolupráci s mnohými zdravotníckymi zariadeniami po celom Slovensku.

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup