Zoznam vDOD videí

Tomáš Halík, Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti
Knižné pódium EBF UK s Antonom Heretikom o knihe Sny
Orientálni kresťania v islamských krajinách - Maroš Nicák
 

O nás

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave (EBF UK) nadväzuje svojou činnosťou na vyše 400-ročnú tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na území Slovenska. Jej činnosť je spätá predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Význam EBF UK presahuje hranice Slovenskej republiky. Potvrdzujú to mnohé kontakty s partnermi v Európe a USA. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú naši študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky (Sliezska). Naša práca a poslanie stojí na základoch Lutherovej reformácie. Budujeme na hodnotách, ako sú osobná zodpovednosť a kritické myslenie. Vstupujeme do otvoreného dialógu na konfesionálnej, religióznej a spoločenskej rovine. Na našich študentov kladieme postupne vyššie a vyššie nároky, ceníme si pritom ich usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť. Sme progresívnou inštitúciou, ktorá inšpiruje pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý život ľuďom všetkých generácií.

Čítať viac
Termín podania prihlášok

28. februára 2022 (učiteľstvo), 31. marca 2022 (teológia)

Termín prijímacich skúšok

13. júna 2022, 22. augusta 2022 (náhradný termín)

Predpokladaný počet prijatých študentov

30

Ubytovanie a cena

Teologický domov ECAV pri EBF UK (Bartókova 8, Bratislava)

1-lôžková - 105€

2-lôžková - 90€

3-lôžková - 70€

Známi absolventi

Ján Bakoš - zakladateľ modernej slovenskej orientalistiky

Rudolf Macúch - vedúci na Institut für Semitistik und Arabistik na Freie Universität Berlin

Samuel Štefan Osuský - filozof a evanjelický biskup

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Protestantské cirkvi na Slovensku a v zahraničí

Slovak Zion Synod - ELCA

Evanjelická Diakonia

Humanitárne organizácie na Slovensku a v zahraničí

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup