Vysoká škola manažmentu (VŠM) svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Seattle, štát Washington, USA.

Bakalárske štúdium podnikového manažmentu je možné študovať v slovenskom (Bc) aj anglickom jazyku (BSBA) a magisterské štúdium podnikového manažmentu v slovenskom jazyku (Mgr) a v kombinácii s MBA aj v anglickom jazyku. Študovať možno denne, víkendovo aj online.

VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

VŠM ako prvá súkromná vysoká škola s vyše 30 ročnou tadíciou získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association) a v roku 2012 značku Diploma Supplement Label (Dodatok k diplomu), ktorú udeľuje Európska komisia.

Čítať viac

Galéria

 

Štúdium

Termín podania prihlášok

na VŠM je možné začať štúdium v troch termínoch: v januári, apríli a októbri, preto je prijímanie prihlášok v princípe bez obmedzenia

Termín prijímacich skúšok

VŠM rieši prijímacie konanie na základe splnenia podmienok pre prijatie (viď stránka školy), prijímacie pohovory uchádzač priamo neabsolvuje

Podmienky prijatia

podmienky prijatia sú podrobne uvedené na stránke školy (v časti Uchádzači)

Predpokladaný počet prijatých študentov

bez obmedzenia

Možnosti štipendií

VŠM poskytuje svojim študentom sociálne aj motivačné štipendium.

Dátum DOD

informáciu o DOD aktualizujeme pravidelne na stránke školy

Študentský život

Ubytovanie a cena

VŠM má tradíciu v poskytovaní kvalitného online vzdelávania, na ktorom študuje pomerne veľká časť študentov (aj v zahraničí). Aj medzi študentami denného štúdia býva záujem o ubytovanie malý, aj preto VŠM internát nevlastní.

Stravovania na univerzite

VŠM nedisponuje študentskou jedálňou, ale priamo v budove školy je reštauráciu, ktorá poskytuje stravovanie aj formou denného menu.

Cena denného menu v okolí

V okolí školy je niekoľko stravovacích zariadení poskytujúcich teplú stravu za prijateľné ceny (vrátane čínskeho bistra a pod.)
 

Športové aktivity

VŠM bola dlhé roky súčasťou EUHL - Európskej univerzitnej hokejovej ligy ako hokejový tím Gladiators (spolu s univerzitou v Trenčíne TUAD), v rámci ktorej niektorí naši študenti školu reprezentovali a reprezentujú.

Spoločenské podujatia

VŠM sídli v Bratislave, ktorá je centrom vysokoškolského života a preto o spoločenské podujatia skutočne nie je núdza, záleží len na študentovi, o ktoré prejaví záujem.

Atrakcie v okolí

VŠM je situovaná v Petržalke hneď za Dunajom, kúsok od centra Bratislavy, kúsok od Rakúska, blízko Chorvátskeho ramena, prírodnej vodnej plochy Draždiak....výpočet atrakcií by bol veľmi dlhý!

Študentské médiá

študenti môžu využívať v prípade záujmu elektronické médiá, predovšetkým FB

Práca a kariéra

Brigády a stáže vo firmách

vykonávajú sa predovšetkým v rámci spracovávania bakalárskych a diplomových prác

Kariérne centrum

Študentské poradenské /kariérne centrum poskytuje odborné poradentsvo VŠM študentom. Cieľom je pomôcť študentom s problémami ako je napr. adaptácia na život na vysokej škole, problémy so štúdiom v online forme, neúspešnosť v štúdiu a pri skúškach, tréma, neschopnosť sústrediť sa, zvládanie stresu, riešenie konfliktov, príprava na zamestnanie a pod. Ak máte záujem využiť služby študentského poradenského centra napíšte nám email na spc@vsm.sk. Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom Skype

Koordinátorom poradenského centra je Mgr. Jozef Šimúth, PhD.
Kontakt:
Email: spc@vsm.sk

Projekty s firmami

VŠM má spoluprácu s viacerými firmami predovšetkým v rámci riešenia záverečných prác a poskytovaní tzv. hosťujúcich prednášok v rámci výučby významnými odborníkmi z praxe

Zamestnávatelia

viaceré spoločnosti bankového, telekomunikačného, poradenského sektora a IT sektora, rodinné firmy poskytujúce služby, štátna a verejná správa

Pracovné pozície absolventov

absolventi VŠM sa uplatňujú na najrôznejších manažérskych pozíciách vrátane vrcholových, vo verejnej správe, priemysle, súkromnom sektore, o absolntov je veľký záujem na trhu, nakoľko sú jednak jazykovo zdatní (najmä absolventi BSBA a MBA), jednak spôsob výučby na škole ich vedie k samostatnosti, zodpovednosti za riešenie problémov, kreativite a férovosti.

Podľa analýz INEKO absolventi VŠM vykazujú do roka od skončenia školy nulovú nezamestnanosť.

Nástupný plat

závisí od pozície na ktorú sa absolvent dostane

Známi absolventi

naši absolventi sú viaceré osobnosti spoločenského aj kultúrneh života s pozíciami generálnych riaditeľov, country managerov, marketingových managerov, vlastníkov spoločností a predstaviteľov verejnej správy (primátori) aj štátnej správy