Úspešní absolventi FZV UCM

r.2021

Naša absolventka Zuzana Rehák-Štefečeková získala na olympiáde v Tokiu zlatú olympijskú medailu v trape. Je to obrovský úspech nielen pre slovenskú výpravu v Tokiu, ale i pre našu fakultu a celú univerzitu . Na Slávnostnom otvorení akademického roka 2021/2022 jej bola rektorom UCM udelená plaketa J.Sambucusa. 

Naša študentka 1. ročníka externej formy štúdia v odbore fyzioterapia Bc. Júlia Karová, ktorá sa na profesionálnej úrovni venuje športovej činnosti v oblasti fitness, sa počas štúdia zúčastnila viacerých medzinárodných súťaží prestížnej asociácie IFBB, kde získala v tomto akademickom roku 2020/2021 okrem troch strieborných, jednej bronzovej medaily aj zlato a titul majsterky sveta v kategórii Master Women's Bikini-Fitness, vek 35-39, nad 164 cm v španielskej Santa Susanne. V AR 2021/2022 získala za svoje úspechy i Ocenenie rektora UCM.  

r.2020

V dňoch 5.-8. 10.2020 sa v Žiline uskutočnila Letná univerziáda SR. Toto športové podujatie reprezentovala aj naša Fakulta zdravotníckych vied, ktorú zastupovali študenti 3. ročníka fyzioterapie.     

V športovej disciplíne cyklistika získal študent Ondrej Machovič 15. miesto. V plážovom volejbale sa umiestnili študenti Ondrej Machovič, Jerguš Kyseľ a Tomáš Pavlisko na 5. mieste. Niekoľko miest obsadili študenti Ondrej Machovič, Kristína Zubáková a Katarína Jedličková aj v disciplíne plávanie.  

r.2019

Absolventka FZV, Bc. Lenka Jurišičová pôsobila v mládežníckych kategóriách FC Spartak Trnava ako fyzioterapeutka. V súčasnosti túto funkciu zastáva v mužskej kategórii - pri "A-čku" Spartaka Trnava.  

Ďalším úspešným študentom, ktorý vykonáva funkciu fyzioterapeuta v najvyššej slovenskej futbalovej lige je Bc. Andrej Matonok. Študent 1. ročníka magisterského štúdia fyzioterapie  pôsobí v prvoligovom klube FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.  

r. 2018

V priestoroch Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch sa 18. apríla 2018 uskutočnila súťaž v študentskej vedecko-odbornej činnosti. Svoje práce prezentovali  študentky študijného programu Fyzioterapia Martina Krchňavá, Zuzana Oravcová a Klaudia Otrubová.  

r. 2017

V priestoroch Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch sa 25. apríla 2017 uskutočnila súťaž v študentskej vedecko-odbornej činnosti. Svoje práce prezentovali  poslucháči študijných programov Fyzioterapia a Rádiologická technika. Súťaže sa zúčastnili títo študenti: Oravcová Zuzana, Kočická Terézia, Bugáň Tomáš, Vasylieva Olena, Nováková Lenka, Megová Eunika, Juríková Gréta, Krchňavá Martina a Bieliková Kristína. Študentov pri písaní prác usmerňovali pedagógovia IFBLR Piešťany.

r. 2016

Majsterkou sveta vo vekovej kategórii juniorov do 21 rokov v pretláčaní rukou s dvomi zlatými medailami sa stala slovenská reprezentantka Rebeka Martinkovičová, ktorá je študentkou tretieho ročníka dennej formy v študijnom programe fyzioterapia. Titul majsterky sveta v pretláčaní rukou obhájila Rebeka 30.9.2015 v malajzijskom Kuala Lumpur vo váhovej kategórii do 70 kg. V disciplíne pretláčania pravou rukou nenašla premožiteľku a vybojovala už svoj štvrtý titul majsterky sveta vo svojej vekovej kategórii.

Dňa 27. 4. 2016 sa v Aule UCM v Trnave konal slávnostný večer Gaudeamus - študentská osobnosť roka. „Zámerom tejto ceny je nájsť a poukázať na aktívnych študentov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju študentského, vedeckého či kultúrneho života na UCM v Trnave. Študenti mohli byť nominovaní celkom v piatich kategóriách: vedecká činnosť, reprezentácia univerzity v rámci športu, v rámci kultúry, prínos pre univerzitu a práca v študentských spolkoch. Za šport bola nominovaná a ocenená Rebeka Martinkovičová.

r. 2015

V priestoroch IFBLR v Piešťanoch sa konal druhý ročník študentskej konferencie ŠVOČ. Svoje práce prezentovali poslucháči študijných programov Fyzioterapia a Rádiologická technika Tomáš Bugáň, Emília Čekovská, Alexandra Gaňová, Martin Chudý, Daniela Jančová, Veronika Ondrášová, Marián Mihálik. Študentov pri písaní prác usmerňovali prof. PhDr. J. Hrčka, DrSc., doc. MUDr. M. Luliak, PhD., MUDr. O. Boldišová, MUDr. Š. Madarász, PhD.

Traja študenti IFBLR sa zúčastnili na Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii na Fakulte sociálno- ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne v sekcii zdravotníctvo (subsekcia fyzioterapia). Študentky Daniela Jančová a Veronika Ondrášková sa umiestnili na 1. mieste s prácou „Neuroplasticita - asistovaná robotizovaná rehabilitácia“ a Emília Čekovská na 2. mieste s prácou „Dysfágia ako život ohrozujúca komplikácia“. Všetky tri sú študentkami študijného programu fyzioterapia v dennej forme a ich školiteľom bol MUDr. Štefan Madarász, PhD.

Na konferencii IFBLR reprezentoval študent programu rádiologická technika Martin Chudý s prácou Osteoporóza - skríning rizikových pacientov pomocou WHO modelu FRAX, ktorého školiteľom bol doc. MUDr. Milan Luliak, CSc

r. 2014

Milan Lackovič - za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, vedy, výskumu, vývoja, umenia a športu: študent sa zúčastnil pretekov na majstrovstvách Európy v Kodani v halovom veslovaní v januári 2014, kde ako slovenský nevidiaci pretekár sa stal majstrom Európy v halovom veslovaní a urobil tak prvý krok k nominácii na najbližšiu letnú paralympiádu v Riu 2016. Vyhral preteky na 1 000 m v čase 3:02,00. Na majstrovstvách sveta 2014 v americkom Bostone v pretekoch na 1 000 m získal titul svetového šampióna a získal tak zlatú medailu. Vo februári 2014 opäť získal zlatú medailu na 33. Majstrovstvách sveta v halovom veslovaní v Bostone dňa 16.2.2014. Za jeho úspech, prínos a šírenie dobrého mena univerzity mu rektor udelil striebornú medailu UCM dňa 11. marca 2014.  

Katarína Podhájecká, Gabriela Čavojská, Marek Súkeník, Alexandr Ristecki, Andrej Benikovský, Tibor Detony, Katarína Juračková, Eva Csonková, Zuzana Neshybová, Michal Pazderka, Ondrej Kubán, Ivan Sokol, Matej Petrek, Ján Vevera, Tomáš Pillár, Michal Juran , Adam Lingeš, Romana Nagyová, Dušan Mikulka, Filip Gavač, Romana Nagyová, Matej Petrek, Miriam Prítrská, Michal Dudáš, Andrej Benikovský, Ján Vevera, Michal Pazderka, Matej Holek, Veronika Vyhnátová, Gabriela Čavojská, Tomáš Lemberka, Jakub Kollár, Milan Lackovič - za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, vedy, výskumu , vývoja, umenia a športu.

Vo februári 2014 sa konal IX. ročník verejnej halovej regaty na veslárskych trenažéroch. O pohár Sĺňavy, kde sa zúčastnilo aj družstvo z IFBLR muži a ženy, v kategórii ženy získali prvé, druhé a tretie miesto a kategórii muži získali prvé, druhé, tretie a štvrté miesto.
Daniela Jančová: 1. miesto v rámci ŠVOČ, Veronika Ondrášková: 1. miesto v rámci ŠVOČ, Róbert Bartek: 2. miesto v rámci ŠVOČ, Alexandra Gaňová: 2. miesto v rámci ŠVOČ, Sabina Slavskovská: 3. miesto v rámci ŠVOČ, Emília Čekovská: 3. miesto v rámci ŠVOČ.

V súlade so štatútom ŠVOČ a ďalšími vnútornými predpismi IFBLR sa uskutočnila 24. apríla 2014 konferencia ŠVOČ v budove IFBLR UCM Piešťany. Na konferenciu mali prístup všetci študenti a pedagógovia IFBLR ako aj záujemcovia z verejnosti. Úspešní riešitelia ŠVOČ mali navrhnuté motivačné štipendiá. Okrem ocenení za najlepšie záverečné práce študenti IFBLR boli opäť vyzvaní ich najlepšie práce publikovať v časopisoch PHYSIOTERAPIA SLOVACA alebo SLOVAK JOURNAL of HEALTH SCIENCES, ktoré vydáva UCM IFBLR. V súlade so Štipendijným poriadkom UCM sú študenti IFBLR každoročne oceňovaní formou mimoriadneho štipendia za výnimočne vypracovanú záverečnú prácu a dosiahnuté výborné výsledky počas štúdia. Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky počas celého bakalárskeho štúdia spojené s čestným uznaním rektora získala Katarína Podhájecká.

Motivačné štipendium za vynikajúce výsledky počas celého bakalárskeho štúdia získali Martina Kazíková, Lenka Uhorščáková, Miroslava Dubcová, Eva Boschetti, Miroslava Dedíková, Katarína Podhájecká, Magdaléna Borsíková, Andrea Soltészová, Alexandar Risteski, Alexandra Piňáková.

Motivačné štipendium za mimoriadne kvalitnú bakalársku prácu získali Alexandra Bališová, Radka Húšťavová, Alexandra Piňáková, Barbora Mlynková, Mária Remišová.

r.  2013

V júni 2013 sa študenti IFBLR ( Michal Pazderka, Ján Vevera, Andrej Benikovský, Michal Dudáš, Filip Gavač, Romana Nagyová, Matej Petrek, Miriam Prítrská, Juraj Slovák, Michal Dudáš, Tomáš Lemberka, Matej Holek, Veronika Vyhnátová, Gabriela Čávojská) zúčastnili IV. ročníka Dragon Cup Piešťany v školských posádkach kde obsadili krásne 2. miesto.

Študenti IFBLR (Dušan Mikulka, Romana Nagyová, Matej Petrek, Ivan Sokol, Adam Lingeš, Ondrej Kubán, Michal Juran, Michal Pazderka, Ján Vevera, Tibor Detony, Andrej Benikovský, Alexandar Risteski) sa zúčastnili v decembri 2013 5. ročníka Univerzitného futbalového turnaja UCM kde skončili na 7. mieste zo 16 družstiev.

 r.  2012

Motivačné štipendiá získali študenti inštitútu za reprezentáciu IFBLR počas golfového šampionátu FMK v spolupráci s IFBLR v júni 2012. (Mgr. Peter Hasa a Martin Sliviak), za reprezentáciu IFBLR v celoslovenskom kole ŠVOČ dňa 20. júna 2012 ( 2.miesto) Bc. Rastislav Littva a za reprezentáciu IFBLR v oblasti športu Mgr. Zuzana Štefečeková, ktorá získala striebornú medailu na Olympiáde v Londýne.