Uplatnenie

Robíme všetko pre to, aby naši študenti boli spokojní a pravidelne zisťujeme názory absolventov, ako sa s odstupom času pozerajú práve na nás. Aj výsledok našej najnovšej ankety potvrdil vysokú spokojnosť absolventov so vzdelaním získaným na Trnavskej univerzite.  S výrokom „So štúdiom na TU som bol/a spokojný/á“ súhlasilo alebo skôr súhlasilo až 83% „čerstvých“ absolventov  a v skupine absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia (2018/2019) spolu 94% respondentov.

Ako skvelý vnímame fakt, že uplatnenie priamo v odbore, ktorý bol predmetom štúdia na TU, alebo príbuznom našlo podľa ankety absolventov 2020/2021 spolu 80% respondentov, v ankete absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia uviedlo túto skutočnosť spolu až 85% respondentov ankety. Podľa daných výsledkov je pozoruhodné, ako sa zvýšila zamestnanosť študentov TU v jednotlivých odboroch štúdia, ktoré absolvovali. Túto informáciu vníma vedenie TU veľmi pozitívne.