Ústav TV a športu UPJŠ realizuje už 10 rok na svojej pôde samostatný bakalársky študijný program Šport a rekreácia. Tento študijný program predstavuje nový, progresívny smer v oblasti vzdelávania, vzdeláva študentov v oblasti zdravého životného štýlu, špecialistov, schopných odborne viesť telovýchovný proces či už v rekreačnom športe (dominantne fitness), ale aj vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Okrem toho pracovisko zabezpečuje študentom všetkých 5 fakúlt UPJŠ kompenzáciu hypokinetického životného štýlu v podobe ponuky 21 druhov pohybových aktivít.