Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít. Posúvame hranice poznaného. Pri štúdiu doma získate kontakty medzi spolužiakmi aj prednášajúcimi a môžete si nájsť prácu už počas štúdia. Pri štúdiu v zahraničí zas získate odstup a nadhľad. My ponúkame jedno aj druhé: popri štúdiu doma môžete absolvovať zahraničný študijný pobyt v takmer 40 krajinách sveta.

Čítať viac

Galéria

 

Štúdium

Termín podania prihlášok

Lekárska fakulta - 28. 2. 2022
Právnická fakulta - 30. 4. 2022
Filozofická fakulta - 28. 2. 2022
Prírodovedecká fakulta - 15. 3. 2022
Pedagogická fakulta - 31. 3. 2022
Farmaceutická fakulta - 28. 2. 2022
Fakulta telesnej výchovy a športu - 28. 2. 2022
Jesseniova lekárska fakulta - 28. 2. 2022
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - 31. 3. 2022
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - 30. 4. 2022
Evanjelická bohoslovecká fakulta - 31. 3. 2022
Fakulta managementu - 31. 3. 2022
Fakulta sociálnych a ekonomických vied - 31. 3. 2022

Termín prijímacich skúšok

Jednotný odkaz pre elektronické podanie prihlášky na všetky fakulty: https://uniba.sk/prihlaska/

 

LEKÁRSKA FAKULTA

Termín prijímacích skúšok: jún 2022 - všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

(presný termín a náhradný termín prijímacej skúšky bude stanovený dekanom  dodatočne)

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA

 Termín prijímacích skúšok: Bez prijímacej skúšky

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

Termín prijímacích skúšok (externé- spoločnosť SCIO): termíny a miesta určuje samotná  spoločnosť

Termín prijímacích skúšok (na fakulte):  14. jún 2022 ( testy špecifických predpokladov pre programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, románske štúdiá (zameranie na francúzštinu) a žurnalistika)

15. jún 2022 (test špecifických predpokladov pre program psychológia)

 

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Termín prijímacích skúšok: Termín bude zverejnený na základe podmienok podľa článku 3:

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/studium/2021/Podmienky_Bc._prijimacieho_konania_2022-23_final_13.12._2021.pdf

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Termín talentových prijímacích skúšok:  9. - 13. mája 2022

Termín písomných prijímacích skúšok: 6. - 10. júna 2022

Náhradný termín konania prijímacej skúšky: 13. – 17. júna 2022 (len pre neúčasť na riadnom termíne z vážnych zdravotných dôvodov)          

 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Termín prijímacích skúšok (externé- spoločnosť SCIO): Test VŠP a test prírodných vied (Biológia a Chémia) je možné absolvovať v rozmedzí mesiacov december 2021 až jún 2022.

 

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Termín 1. časti prijímacích skúšok: 19. 04. - 22. 04. 2022

Termín 2. časti prijímacích skúšok (učiteľstvo): máj, jún 2022

 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

Termín prijímacích skúšok: -    všeobecné lekárstvo - online test 04. 06. 2022 (náhradný

termín 03. 06. 2022)

  • zubné lekárstvo - skúška manuálnej zručnosti - 25.-29. 04. 2022
  • zubné lekárstvo - online test 03. 06. 2022 (náhradný termín 04. 06. 2022

 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Termín prijímacích skúšok (externé- spoločnosť SCIO): termíny a miesta určuje samotná spoločnosť. Bližšie podmienky pre konkrétne programy: https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium/

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Termín prijímacích skúšok: Prebiehajú písomnou a ústnou formou, uchádzač bude na skúšku pozvaný.

 

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Termín prijímacích skúšok: 13. júna 2022 (náhradný termín 22. august 2022)

 

FAKULTA MANAGEMENTU

Termín prijímacích skúšok: Konkrétne dátumy pre jednotlivé programy nájdete na tejto stránke https://www.fm.uniba.sk/studium/informacie-o-prijimacom-konani/

 

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED

Termín prijímacích skúšok: Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov podľa odseku 3:  https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/studium/Prijimacky/podmienky_PK_2022_2023/Podmienky_PK_na_FSEV_UK_2022_2023_BC.pdf 

 

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia si určuje každá fakulta zvlášť. Na internetovej stránke pre uchádzačov https://zaziden.uniba.sk/,po kliknutí na konkrétnu fakultu sa dozviete  bližšie informácie.

Možnosti štipendií

Sociálne štipendium - Nárok naň majú denní študenti, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi, a študenti so zdravotným znevýhodnením. Kliknite na www.studentskefinancie.sk/stipendium/kalkulacka, kde zistíte, či naň máte nárok aj vy, pričom si môžete orientačne vypočítať aj jeho výšku. Tá sa v súčasnosti pohybuje od 10 do 300 € mesačne.

Motivačné štipendium - Byť snaživcom sa vypláca! Za dobré známky či za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti výskumu, umeleckej či športovej činnosti vás škola finančne odmení. O priznanie motivačného štipendia nemusíte žiadať, škola vám ho vyplatí automaticky a môže sa tak stať aj dvakrát ročne (po každom semestri).

Študentská pôžička - Ako študent vysokej školy máte možnosť požiadať o pôžičku Fond na podporu vzdelávania, pričom si môžete požičať od 500 do 4000 eur. Výhodou je nižší úrok (aktuálne 3 % p. a.), pričom sa pôžička počas štúdia neúročí ani nespláca – splácať ju začnete až po skončení štúdia. Viac sa dozviete na: www.fnpv.sk.

Dátum DOD

Filozofická fakulta – 22. 1. 2022

Prírodovedecká fakulta – 11. 2. 2022

Pedagogická fakulta– 22. 1. 2022

Farmaceutická fakulta – 20. 1. 2022, 17. 2. 2022

Fakulta telesnej výchovy a športu – 21. 1. 2022

Jesseniova lekárska fakulta v Martine – 4. 2. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  – 9. 2. 2022 (pre maturantov) a 8. 6. 2022 (pre stredoškolákov z nižších ročníkov)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta –  8. 5. 2022

Evanjelická bohoslovecká fakulta – mesiac otvorených dverí február 2022

Fakulta sociálnych a ekonomických vied – 24. 2. 2022

Študentský život

Ubytovanie a cena

Najviac vysokoškolákov stretnete v bratislavskej Mlynskej doline. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK ubytuje viac než 6500 študentov. Počas prvého roka máte miesto na internáte garantované. Ubytovanie vás mesačne vyjde cca 70 € (od 48 do 114 €).

Internátna strava už nie je len o prežití. Vďaka niekoľkým reštauráciám a bufetom tu nájdete vynikajúce jedlá po celý deň a za študentské ceny.

Na Mlynoch UK nájdete papiernictvo s kopírovacími službami, poštu aj práčovne. Na skok je obchodné centrum Cubicon. Do centra mesta aj na fakulty sa dostanete legendárnym autobusom číslo 39 asi za 10 minút.

Stravovania na univerzite

Prehľad stravovacích zariadení, ktorými disponujú internáty UK a fakulty UK v Bratislave nájdete na nasledujúcom linku: https://rozkukajsa.uniba.sk/sluzby-uk/stravovanie/

Športové aktivity

Využite multifunkčné telocvične, ihriská na rôzne športy vrátane plážových, športovú halu, atletický štadión, plaváreň, tenisové kurty, street workout ihrisko, lezeckú miestnosť, posilňovne. Venujte sa aerobiku, joge, cykloturistike, lukostreľbe, lakrosu, boulderingu, curlingu, alebo skúste turistiku a lyžovanie v Štiavnických vrchoch či Tatrách.

Ak je váš život spojený s vodou, čaká vás Lodenica UK v Karloveskej zátoke. Nájdete tu wellness centrum, posilňovňu a bar. Viaceré fakulty ponúkajú v rámci telovýchovných aktivít rafting na divokých riekach – na Slovensku i mimo neho. Surfovať chodíme na Jadran.

Spoločenské podujatia

Koncerty známych kapiel, prednášky, diskusie aj cestovateľské kino – to všetko vám ponúka študentský festival AmosFest na Mlynoch UK na začiatku akademického roka. Začiatok letného semestra zvykne bohatým hudobným programom spestriť Lámavica UK. Okrem toho každá fakulta organizuje vlastné spoločenské podujatia, akými sú beánie, vianočné posedenia, plesy či majálesy. Čerešničkou na torte je konferencia TEDxUniverzitaKomenského. S prednáškami v duchu motta „myšlienky hodné šírenia“– tzv. TED Talks – vystupujú na nej originálne a autentické osobnosti z rôznorodých oblastí vedy, technológií, umenia, dizajnu, politiky, kultúry či biznisu.

Atrakcie v okolí

Patríme k Pohode! Sme v stánku, na diskusiách aj priamo v teréne. Približne 250 dobrovoľníkov spomedzi študentov UK učí návštevníkov festivalu, ako správne triediť odpad. Aj vďaka nášmu projektu ECOmenius je Pohoda jedným z najekologickejších festivalov v Európe.

Práca a kariéra

Brigády a stáže vo firmách

Nie je nič praktickejšie než dobrá teória – ale my ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Každá fakulta spolupracuje hneď s niekoľkými potencionálnymi zamestnávateľmi, ktorí absolventom neponúkajú iba študentskú stáž, ale aj uplatnenie po skončení štúdia.

Známi absolventi

Anton Zajac, spolumajiteľ spoločnosti ESET a prezident ESET North America - „Štúdium matematickej fyziky na UK bolo pre mňa štartovacou dráhou do sveta. Algoritmické myslenie a fyzikálne modely som účinne aplikoval v celej kariére vrátane biznisu. S obdivom spomínam na úžasných a inšpirujúcich profesorov. S veľkou vďakou som časť zarobených peňazí vrátil na ďalší rozvoj fakulty.“

Katarína Böhmová, UX researcher - „Najväčšia pridaná hodnota FSEV UK bola podľa mňa to, že od nás vyžadovali, aby sme veciam rozumeli a neučili sa ich naspamäť, rovnako rozvíjanie analytického myslenia, ktoré je základom mojej dnešnej práce.“

Tomáš Brngál, spoluzakladateľ startupu Virtual Medicine - „Štúdium na LF UK mi okrem medicínskych vedomostí dalo do života zásadnú praktickú vec. Umožnilo mi lepšie spoznať a posúvať moje vlastné limity. Vďaka UK som taktiež mohol spoznať úžasných ľudí, ktorí sú budúcnosťou nášho zdravotníctva a našej krajiny.“

Matej „Sajfa“ Cifra, moderátor a youtuber - „Páčila sa mi celá atmosféra Filozofickej fakulty UK aj oboch katedier, ktorých chodby som dlhé roky brázdil. Miloval som debaty o literatúre, ženách a umení na múriku pred školou, kávičky v legendárnej kaviarni Krym či pivko po škole v blízkom parku.“