Technická univerzita vo Zvolene patrí už viac ako šesť desaťročí medzi vrcholné vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. Počtom študentov patrí medzi menšie vysoké školy na Slovensku, ale svojou jedinečnosťou vychováva vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov: bakalárov, inžinierov, magistrov umenia a doktorov pre celú komplexne ponímanú oblasť les – drevo – ekológia a environment – environmentálna a výrobná technika pre potreby Slovenska, ako i zahraničia.