Študentský život na TRUNI

Ako vyzerá študentský život v Trnave?

Na našej univerzite vytvárame študentom priestor na aktívne zapájanie sa do procesov zabezpečovania a zlepšovania kvality vzdelávania. Univerzitný život je u nás bohatý na kultúrne akcie a športové aktivity, medzi ktoré patria tie najobľúbenejšie – športový deň, univerzitný ples, imatrikulácie a študentské beánie. Trnavská univerzita si v rámci rozvoja športu prenajíma viaceré telocvične, plavárne a iné športové plochy. Stačí si len vybrať. Študenti majú taktiež možnosť stať sa členmi Študentskej rady a rozvíjať svoje talenty v mnohých oblastiach, z ktorých vyberáme napríklad:  spevácky zbor, univerzitnú kapelu, redakciu časopisu Universitas Tyrnaviensis či Univerzitné pastoračné centrum.

"Na Trnavskej univerzite som nadmieru spokojná úplne so všetkým a nikdy by som nemenila. Nielen profesori, ale aj páni vrátnici, pani bufetárka a panie na študijnom oddelení sú vždy pripravení nám pomôcť. Všetci sú priateľskí a pristupujú k nám s maximálnou profesionalitou. Podľa môjho skromného názoru si dovolím povedať, že u nás panuje taká príjemná rodinná atmosféra." (Nicole Makóová)