Sme najstaršou strojníckou fakultou na Slovensku. Samostatná výučba strojného inžinierstva na STU funguje od 1940. Znamená to, že Strojnícka fakulta STU doslova písala dejiny strojárstva na Slovensku. Za skoro 80 rokov sa vypracovala na špičkovú a rešpektovanú vedecko-výskumnú inštitúciu doma aj v zahraničí. Takáto tradícia a kvalita je ojedinelá. Keď fakulta oslavovala 70 rokov, na oslave sa podieľali účastníci až zo 14 štátov. Teraz do tejto tradície môžeš patriť aj ty. Stačí, ak sa k nám pridáš a budeš študovať strojarinu na najstaršej Strojníckej fakulte na Slovensku. Našim spoločným cieľom je aby čo najviac našich študentov ukončilo svoje štúdium slávnostnou promóciou na všetkých stupňoch štúdia. Rozhodni sa pre štúdium u nás a my ťa naučíme všetko podstatné, čo o strojárstve potrebuješ vedieť. Zostroj si svoju budúcnosť na SjF STU!

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

31.3.2022

Termín prijímacich skúšok

Bez prijímacích skúšok

Podmienky prijatia

Prijímame všetkých uchádzačov bez prijímacieho konania.

Možnosti štipendií

sociálne, prospechové, motivačné

Študentský život

Ubytovanie a cena

Ak sa prihlásiš na Strojnícku fakultu STU v Bratislave, budeš môcť po splnení podmienok získať ubytovanie v zrekonštruovanom Študentskom domove Mladá Garda. K dispozícii máš rôzne športoviská, posilňovňu, rýchle internetové pripojenie.

Stravovania na univerzite

Jedáleň sa nachádza priamo v budove fakulty na námestí slobody. Rovnako neďaleko sa nachádza jedáleň stavebnej fakulty. Pre študentov, ktorým prebieha výučba na Mýtnej ulici (rektorát STU) je možnosť stravovať sa v stravovacom zariadení tam. Ďalšia jedáleň sa nachádza na internáte Mladá Garda kde je ubytovaná väčšina študentov našej fakulty.

Cena denného menu v okolí

Každý študent má v rámci stravovania využiť dotáciu na stravovanie 2x 1,30€. Cena jedla sa teda pohybuje do 5€ (polievka, hlavné jedlo, dezert).

Športové aktivity

Za internátom Mladá Garda sa nachádza športovisko STU, kde majú študenti neobmedzený prístup. Okrem bežeckej dráhy sa tu nachádza futbalové ihrisko, tenisové kurty, basketbalové ihrisko a 2 ihriská na plážový volejbal. Pod internátom sa nachádza posilňovňa v správe ŠCS. Na fakulte je možné využívať rôzne možnosti pohybu v rámci telesnej výchovy.

Spoločenské podujatia

Fakulta organizuje každoročne DOD, kde býva súčasťou aj každoročné podujatie Strojárskej olympiády. ŠCS potom organizuje v spolupráci s fakultou burzu pracovných možností Job Fórum, Pinpong bez bariér ale i iné podujatia. Tiež na internáte býva viac akcií ako napr Uvítanie prvákov (Prvákovica) , Vianočné ladenie, Fašiangovica a ďalšie.

Atrakcie v okolí

Je možné zapájať sa do rôznych akcií organizovaných študentskými organizáciami ako ŠCS, BEST a iných.

Študentské médiá

Najstarší študentský časopis v správe ŠCS Škrt.

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

SOVA Digital, Volkswagen, Eustream, Siemens, Brose, Schaeffler, Hella, Danfoss, Microstep, Hollen, Švecgroup, Plastic Omnium, Tatravagónka Poprad, Nord Pohony, Konštrukta Industry, ABB a mnohé ďalšie. Pracovať môžeš častokrát už popri štúdiu, kedže naša fakulta spolupracuje s rôznymi špičkovými priemyselnými podnikmi a nevýrobnými organizáciami.

Známi absolventi

Vladimír Slezák generálny riaditeľ Siemens, s.r.o.
Jaroslav Holubec riaditeľ prevádzky jadrových elektrární
Ján Mészáros CEO e-Sense Slovakia
Miroslav Havlík riaditeľ firmy Evonik Fermas, s. r. o.
Michal Harakaľ konštruktér BMW a mnohí ďalší