UČÍ SA OD NÁS CELÝ SVET

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie.

PRÍRODOU ŽIJEME

Hľadať riešenia klimatickej krízy a ochrana prírody a zdravia je to, čo nás napĺňa a baví. U nás sa môžete zapojiť do projektov zameraných na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, ochranu biotopov, živočíšnych a rastlinných druhov, obnovu významných prírodných území či sanáciu geologického prostredia a environmentálnych záťaží.

S NAMI NESEDÍTE LEN NAD KNIHAMI

Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako náš študent máte okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

SME KOMUNITA

Nájdite si nových priateľov a zapojte sa do študentského botanického klubu Sladké drievko, komunitnej záhrady Dobrá myseľ, geovedných klubov alebo telovýchovných sústredení.

Virtuálnu prehliadku našich pristorov si môžete pozrieť tu: https://fns.uniba.sk/o-fakulte/virtualna-prehliadka-skoly/

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

Do 15. marca 2022

Termín prijímacich skúšok

Na všetky študijné programy PriF UK budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počty uchádzačov nebudú presiahnuté.

Podmienky prijatia

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Predpokladaný počet prijatých študentov

Na linku nájdete plánovaný počet uchádzačov na vami vybraný študijný program: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/studium/2021/Podmienky_Bc._prijimacieho_konania_2022-23_final.pdf

 

Možnosti štipendií

Študenti sú na našej fakulte podporovaní odborovými štipendiami, prospechovými štipendiami aj mimoriadnymi jednorázovými štipendiami, ako aj mnohými ďalšími: https://fns.uniba.sk/studium/stipendia/

Dátum DOD

11.02.2022

Študentský život

Ubytovanie a cena

Aktuálne informácie o cenách ubytovania na našich internátoch nájdete na stránkach: https://druzba.uniba.sk/ a https://mlyny.uniba.sk/

Stravovania na univerzite

Aktuálne informácie o možnostiach stravovania nájdete na stránkach:https://www.donappetit.sk/restaurant/pizza-dodo-prirod-faku-uk a https://druzba.uniba.sk/druzba-cantina/ a https://mlyny.uniba.sk/stravovanie/

Cena denného menu v okolí

V dostupnosti 5 min chôdzou nájdeš viaceré stravovacie zariadenia. https://zona.fmph.uniba.sk/sluzby-a-administrativa/jedalne-listky/bufet-freefood/ , https://www.druzbacatering.sk/obedove-menu/ , https://zona.fmph.uniba.sk/sluzby-a-administrativa/jedalne-listky/jedalen-faynfood/ a https://www.restauracia-drag.sk/denne-menu

Športové aktivity

Na našej fakulte máme Katedru telesnej výchovy, na ktorej si naši študenti môžu vybrať z pestrej ponuky športových aktivít. Katedra tiež každoročne organizuje viaceré športové udalosti ako športový deň, splavy či rôzne turnaje. Viac informácií nájdete priamo na stránkach katedry alebo facebooku https://fns.uniba.sk/ktv/ https://www.facebook.com/ktv.prifuk

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

O absolventov našej fakulty prejavuje záujem široké spektrum zamestnávateľov. Viac sa dočítate na našom webe: https://www.budprirodovedcom.sk/blog/

Známi absolventi

Viac o našich známych absolventoch sa dozviete na: https://www.budprirodovedcom.sk/studovali-u-nas/