​Na historickej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity začali prvé prednášky dňa 16. januára 1667 a právo sa na nej vyučovalo nepretržite 110 rokov.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity obnovila na Trnavskej univerzite v Trnave svoje pôsobenie po 200 rokoch, a to od  akademického roka 1998/1999.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti práva s dôrazom na morálne princípy a základné demokratické zásady právneho štátu. Právnická fakulta poskytuje v súčasnosti študentom možnosť štúdia v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe so všeobecným právnym zameraním.

 

Záleží nám na kvalite a etike vzdelávacieho procesu a neustály rozvoj vedomostí, zručností a tvorivej činnosti každého študenta. Dbáme na osobný kontakt so študentmi a podnetné prostredie na fakulte.

Študenti môžu na základe vlastného výberu absolvovať odbornú právnu prax v podobe klinického vzdelávania, čo im prináša možnosť odbornej špecializácie už počas štúdia.

Sledujte nás na sociálnych sieťach – sme na Facebooku: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Instagrame: pf_truni a youtube: Právnická fakulta TU v Trnave.

 

Prečo študovať právo u nás?

● Aj preto, že Právnická fakulta Trnavskej univerzity sa snaží o otvorenosť a pravdivosť, o spoluprácu a komunitný duch medzi študentmi a pedagógmi, o toleranciu a úctu k novým výzvam od mladých ľudí.

● Usilujeme sa o kvalitné vysokoškolské vzdelávanie počas celého štúdia a jeho zameranie aj na etický a morálny aspekt právnických povolaní, a tým aj rozvoj osobnosti študentov.

● Podporujeme záujem študentov o vedeckú prácu formou študentskej vedeckej činnosti.

● Snažíme sa úzko prepájať výučbu s praktickou aplikáciou vzdelania tým, že vytvárame na svojej pôde priestor pre pôsobenie významných odborníkov z praxe, ale aj tým, že podporujeme realizáciu predmetov formou právnych kliník.

● Podporujeme orientáciu študentov na prax prostredníctvom krátkodobých individuálnych stáží v oblasti súdnictva, zahraničných vzťahov a diplomacie, či v iných oblastiach právnej praxe.

● Medzi našimi pedagógmi možno nájsť aj známe mená z oblasti justície, advokácie, či iných oblastí praktického uplatnenia právnikov.

● Výborné meno fakulty pomáha absolventom umiestniť sa na trhu práce.

Čítať viac