Pedagógovia

Katedra odbornej prípravy
PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH.-vedúca katedry 
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
Mgr. Jana Koišová, PhD.
PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA.
PhDr. Mária Marková, PhD.
PhDr. Martina Bleščáková, PhD.
Mgr. Andrejka Nicak

Katedra klinických disciplín

 

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.-vedúca katedry
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
MUDr. Ján Mašán, PhD.
MUDr. Oľga Boldišová
MUDr. Ľudovít Pravda, CSc.
MUDr. Ľudovít Šalgovič, CSc.
MUDr. Marián Kondáš, PhD.
Mgr. Petra Dubajová

Katedra fyzioterapie
PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH-vedúca katedry
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MPH, MBA
MUDr. Miroslav Malay, PhD.
MUDr. Rudolf Blahunka
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
PhDr. Nina Sládeková, PhD.
PhDr. Michaela Šimonová
PhDr. Eva Ďurinová
PhDr. Ingrid Zambojová
PhDr. Bibiana Macháčková
PhDr. Patrícia Shtin Baňárová
Ing. Bc. Jana Korcová, PhD., LL.M
PhDr. Jana Stanová-lektor praxe
Mgr. Helena Farská-lektor praxe
PhDr. Peter Žilka-lektor praxe
Bc. Dorota Méryová -lektor praxe
Bc. Denisa Múčková-lektor praxe
Bc. Marcel Rusnák -lektor praxe

Katedra rádiológie

 

doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR-vedúci katedry
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. 
MUDr. Miroslav Malík, PhD.  
MUDr. Jana Sedláková, PhD.
MUDr. Matej Rusina
MUDr. Vincent Žákovič
MUDr. Ján Haršány
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.
Ing. Dušan Šalát
Bc. Soňa Liptáková-lektor praxe
Bc. Igor Vinci-lektor praxe