Pedagogická fakulta UK je prvá a najväčšia pedagogická fakulta na Slovensku. Pripravuje učiteľov a vychovávateľov pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy, odborníkov pre rezorty školstva, práce a sociálnych vecí a zdravotníctva, učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení na Slovensku. Fakulta je popredné výskumné pracovisko a má premyslene vypracovaný program postavený na prepojenosti teoretických disciplín s praxou. Naši absolventi majú nadpriemernú zamestnanosť a uplatňujú sa vo všetkých oblastiach.

Čítať viac

Galéria

 

Štúdium

Termín podania prihlášok

1. január - 31. marec 2022

Termín prijímacich skúšok

Talentové prijímacie skúšky: 9. - 13. máj 2022
Písomné prijiímacie skúšky: 6. - 10. jún 2022

Študentský život

Ubytovanie a cena

50 - 80 €/mesiac

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Predškolské zariadenia, základné a stredné školy, štátna správa, súkromné školy, súkromné firmy, rezort zdravotníctva, rezort sociálnych vecí, prekladateľské spoločnosti.

Známi absolventi

Mariana Kováčová, zakladateľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko – ocenená krištáľovým krídlom za filantropiu
Veronika Šťeňová - prezidentka Slovenskej asociácie logopédov
Milan Prekop  - významný slovenský grafický dizajnér, maliar a ilustrátor 
Natália Milanová  -  súčasná ministerka kultúry
Viliam Stankay – moderátor večerných správ RTVS
František Košarišan - Fero Joke  youtuber