Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity je v súčasnosti jednou z piatich fakúlt Trnavskej univerzity, z ktorých ako jediná poskytuje učiteľské vzdelávanie. Garantuje a zabezpečuje komplexné vzdelávanie učiteľov pre základné a stredné školy v jednotlivých akreditovaných študijných programoch. Zabezpečuje takisto neučiteľské vzdelávanie v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva, anglického jazyka a slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich.

Čítať viac