Naše priestory

Na nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť virtuálnu prehliadku priestorov Trnavskej univerzity v Trnave: 

https://www.truni.sk/fakulty