Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola založená v septembri 1948 a za svoju vyše 70-ročnú históriu pripravila na povolanie lekára / zubného lekára už tisícky úspešných absolventov. Okrem doktorského štúdia v študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku ponúka fakulta aj bakalárske a magisterské štúdium Ošetrovateľstva, Fyzioterapie a Verejného zdravotníctva. Fakulta od roku 1992 umožňuje absolvovať štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva aj v anglickom jazyku a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia z vyše 50 krajín sveta.

Vysoký záujem študentov z vyspelých krajín západnej Európy vypovedá o kvalite a atraktivite značky Lekárskej fakulty UPJŠ v medzinárodnom meradle. Štúdium končia absolventi s komplexnými vedomosťami a nemajú problém s uplatnením sa v medicínskej praxi. Výučba predstavuje unikátne prepojenie teórie s praxou, keďže veľká časť štúdia je realizovaná v zdravotníckych zariadeniach, predovšetkým v koncových nemocniciach.

Fakulta má k dispozícii erudovaných pedagógov, moderné výučbové priestory a kvalitné prístrojové vybavenie, pričom kvalitu výučby medicíny a ďalších zdravotníckych odborov ešte zlepší moderné Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny.

UPJŠ LF tiež realizuje postgraduálne vzdelávanie - doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia. Popri pedagogickej činnosti vyvíja bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov.

Na fakulte pôsobia dve študentské organizácie – Spolok medikov mesta Košice a Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, ktoré organizujú osvetové a benefičné akcie pre širokú verejnosť a množstvo vzdelávacích aj voľnočasových podujatí pre samotných medikov.

Čítať viac