Katedra anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach patrí medzi najlepšie vo svojej kategórii o čom svedčí aj Cena Woodrowa Wilsona, ktorá bola udelená katedre Veľvyslanectvom USA na Slovensku v roku 2018.

Je to dynamický a pokrokový útvar vysokošpecializovaných odborníkov vo vedeckých odboroch lingvistiky, prekladateľstva a tlmočníctva, literárnych a kultúrnych štúdií, ktorí pomáhajú študentom dosiahnuť svoje odborné ciele a realizovať svoje kariérne sny.

Naša katedra je uznávaná medzinárodnou vedeckou komunitou. Úzko spolupracujeme s najvýznamnejšími zamestnávateľmi na svetovej úrovni, pričom sa usilujeme o udržanie našich kvalitných absolventov v regióne. Po nadobudnutí bohatých skúseností počas stáží v medzinárodnom firemnom a vzdelávacom prostredí, majú naši absolventi bohaté možnosti zamestnať sa doma aj v zahraničí podľa vlastného výberu.