Sme najväčšia a najstaršia filozofická fakulta na Slovensku s najväčšou ponukou študijných programov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku vrátane cudzích jazykov.

Vďaka širokej ponuke kurzov sa môžete vzdelávať podľa svojho individuálneho záujmu. Výhodou sú malé študijné skupiny, ktoré zaručujú individuálny prístup vyučujúcich ku študentom. Máme moderne vybavené učebne pre špecializovanú výučbu. Môžete si vybrať z vyše 120 študijných programov zahŕňajúcich štúdium jazykov (v širokej škále európskych a ázijských jazykov, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo), psychológiu, politológiu, sociológiu, žurnalistiku a masmediálnu komunikáciu, pedagogické a historické vedy, filozofiu a vedy o kultúre a umení, knižničné a informačné štúdiá a ďalšie.

Mnohé študijné programy sú unikátne a neponúka ich žiadna iná univerzita na Slovensku. Na Filozofickej fakulte UK vás okrem štúdia čaká pestrý študentský život, fungujú tu študentské spolky a združenia, ktoré organizujú rozličné podujatia, študentské divadlá, vydávame študentské časopisy, konajú sa tu výstavy, prednášky a diskusie so zaujímavými hosťami.