FiF UK je najväčšia fakulta humanitného a spoločenskovedného zamerania na Slovensku. Ponúka najväčší výber študijných programov v oblasti humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov. Špičkoví odborníci, prestížne vedecké granty, moderné učebne tlmočenia, laboratórium na výskum stresu, dendrochronologické laboratórium na výučbu archeológie – to a mnoho ďalších výhod vám ponúka štúdium na najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku.

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

28. február 2022

Termín prijímacich skúšok

Termíny SCIO testov, pre vybrané programy prijímacie skúšky aj na fakulte v júni 2021.

Predpokladaný počet prijatých študentov

1300

Študentský život

Ubytovanie a cena

Študentské mestečko Mlynská dolina, internát Ľudovíta Štúra. Cenník na mlyny.uniba.sk

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Absolventi nachádzajú uplatnenie v biznise, súkromnom podnikaní, médiách, nadnárodných spoločnostiach, inštitúciách Európskej únie, v školstve, vedeckých inštitúciách, vo verejnej správe i v mimovládnom sektore.

Známi absolventi

Danie Hevier, Adela Vinczeová, Matej Sajfa Cifra, Alena Heribanová, Jana Juráňová, Pavol Rankov