Poslaním Fakulty telesnej výchovy a športu je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných študijných programov a rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti. múdrosť, dobro a trpezlivosť v človeku, prispievať k rozvoju vedy, kultúry, športu a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

Fakulta telesnej výchovy a športu vzdeláva uznávaných odborníkov v oblasti športu.

Absolventi pracujú ako reprezentační tréneri, učitelia telesnej a športovej výchovy, kondiční tréneri a športoví manažéri.