Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) je najmladšou fakultou UK. Vznikla v roku 2002 a za pätnásť rokov svojej existencie sa dokázala vyprofilovať ako jedna z najlepších spoločensko-vedných fakúlt na Slovensku, s renomé aj v zahraničí. Zároveň patrí medzi tri najlepšie fakulty UK. FSEV UK patrí počtom študentov k menším fakultám. Aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú. 
Môžete si vybrať štúdium na šiestich ústav: 
*ÚSTAV APLIKOVANEJ PSYCHOLÓGIE 
*ÚSTAV EKONÓMIE 
*ÚSTAV EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 
*ÚSTAV MEDIAMATIKY 
*ÚSTAV SOCIÁLNEJ ANTROPOLÓGIE 
*ÚSTAV VEREJNEJ POLITIKY

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

31.3.2022

Termín prijímacich skúšok

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

Predpokladaný počet prijatých študentov

885

Študentský život

Ubytovanie a cena

Internáty UK v Bratislave.- https://uniba.sk/sluzby/ubytovanie/

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

96 % absolventov a absolventiek si nájde prácu do pol roka od ukončenia štúdia. Naši absolventi si nájdu miesta: štátnej správe, finančných organizáciách, v neziskovkách, medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, NATO, OBSE, v prieskume verejnej mienky, v personalistike, manažmente, v politike, na ministerstvách, no aj ako content creatori, špecialisti na sociálne médich či v reklamkách.