Fakulta prírodných vied UCM v Trnave poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Jednotlivé študijné programy sú zamerané na informatiku, životné prostredie, biotechnológie, biológiu, ale aj aplikovanú chémiu.