Naša fakulta sformuje jedinečnú vyhranenú osobnosť so širokým súčasným uplatnením a perspektívou flexibilného prispôsobenia sa budúcemu prostrediu s radikálne sa meniacimi technológiami a požiadavkami na schopnosti a zručnosti moderného človeka. Zdôrazňujeme individuálny prístup, novátorstvo, kreativitu.

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

31.3.2022

Termín prijímacich skúšok

Písomná prijímacia skúška na akademický rok 2020/21 je nahradená autorizovanou skúškou z matematiky (napr. externá časť maturity z matematiky, SCIO test z matematiky).

Predpokladaný počet prijatých študentov

Každý študijný program individuálne medzi 10 a 100 prijatých študentov.

Študentský život

Ubytovanie a cena

Internáty Mlynská dolina, od 50 do 80 eur mesačne.

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

ESET, Accenture, IBM, Lenovo, Vacuumlabs, SOFTEC, Basta Digital, Exponea, Vectary, Microstep

Známi absolventi

Spolumajiteľ najúspešnejšej slovenskej firmy ESET RNDr. Anton Zajac
Viceguvernér Národnej banky Slovenska Mgr. Ľudovít Ódor
Riaditeľka Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky Mgr. Lucia Šrámková
Senior Manager na oddelení Corporate Financial Planning & Analysis v spoločnosti Dell Technologies Stanislav Sekereš