Fakulta managementu pôsobí v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Ponúka štúdium v slovenskom, nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku.
Na FM UK je možné študovať aj v externej forme štúdia (popri zamestnaní).
Študijný program Manažment je ponúkaný v slovenskom a anglickom jazyku.
Študijný program Medzinárodný manažment je ponúkaný ako nemecký a ako francúzsky program.
Fakulta managementu ponúka možnosti a príležitosti, ktoré umožňujú talentom rásť a šikovným študentom zabezpečiť si špičkové uplatnenie.
FM UK sa aj v roku 2020 umiestnila ako jediná zo Slovenska už jedenástykrát v rade medzi tisíckou najlepších Business Schools v rankingu Eduniversal (https://www.eduniversal-ranking.com/), a opäť s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business School.