Fakulta managementu UK pôsobí v študijnom odbore Ekonómia a manažment a ponúka štúdium v nasledovných študijných programoch:
- Manažment
- Podnikanie
- Medzinárodný manažment
- Manažment v anglickom jazyku
- Manažment v externej forme štúdia

Fakulta managementu si za 30 rokov svojej existencie vybudovala imidž kvalitnej fakulty s vysokým renomé dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Meno Univerzity Komenského v Bratislave je značkou kvality na svetovej úrovni.

Fakulta managementu ponúka možnosti a príležitosti, ktoré umožňujú talentom rásť a šikovným študentom zabezpečiť si špičkové uplatnenie.
Na fakulte majú študenti možnosť získať praktické znalosti, odborné vedomosti a stretnúť zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Fakulta poskytuje študentom rôzne aktivity i možnosti štúdia na zahraničných univerzitách v rámci výmenných programov.

Fakulta managementu UK sa aj v roku 2020 umiestnila ako jediná zo Slovenska už jedenástykrát v rade medzi tisíckou najlepších Business Schools a opäť s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business School. 

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

31.03.2022

Termín prijímacich skúšok

jún 2022

Predpokladaný počet prijatých študentov

- Manažment 270 št. 
- Podnikanie 100 št. 
- Medzinárodný manažment 100 št. 
- Manažment v anglickom jazyku 70 št. 
- Manažment v externej forme štúdia 350 št.

Študentský život

Ubytovanie a cena

Informácie sú na stránke ubytovania: https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Študenti majú možnosť počas štúdia pôsobiť vo viacerých študentských organizáciách a vykonávať prax vo firmách. Naši absolventi sú preto vyhľadávaní na trhu práce. Naši absolventi pracujú v domácich aj zahraničných firmách s vysokými nástupnými platmi. Fakulta má vytvorené spolupráce aj s obchodnými komorami pôsobiacimi na Slovensku, ako aj s medzinárodnými inštitúciami sídliacimi v zahraničí.

Známi absolventi

Veľa našich absolventov zastáva popredné manažérske funkcie v domácich aj zahraničných spoločnostiach. Viacerí naši absolventi sú úspešní podnikatelia. Sieť absolventov udržujeme na sociálnej sieti LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/faculty-of-management-uk-bratislava/people/