Nezabúdaj, že sme jedinou Fakultou architektúry a dizajnu na Slovensku. Niektoré odbory môžeš študovať iba u nás. Ponúkame ti jedinečné spojenie umenia, vedy a techniky.

Na našej fakulte si môžeš vybrať bakalárske štúdium v dvoch študijných programoch:

  • Architektúra a urbanizmus
  • Dizajn

Štúdium sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov z oblasti umenia a vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone tvojho budúceho povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium u nás ukončíš štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom udeľujeme akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Následne po ukončení bakalárskeho štúdia ti ponúkame možnosť pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame 2 študijné programy v odboroch

  • Architektúra
  • Dizajn 

V týchto programoch je štandardná dĺžka štúdia 2 roky.

Štúdium ukončíš štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent získa akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch.") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

Študuj na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, podaj si ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 30. novembra 2021.

Termín prijímacich skúšok

Prijímacie skúšky budú v mesiacoch január a február 2022.

Podmienky prijatia

talentové skúšky a test zo všeobecných znalostí

Predpokladaný počet prijatých študentov

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:
Architektúra a urbanizmus - 200
Dizajn - 40

Dátum DOD

november 2021

Študentský život

Ubytovanie a cena

Väčšina našich študentov je z celého Slovenska, spoločne s nimi môžeš bývať v jednom zo študentských domovov. Tie sú najčastejšie umiestnené len na skok od centra a od fakulty. Suma ubytovania záleží podľa počtu lôžok na izbe. Všetky informácie ohľadom ubytovania nájdete TU: https://www.fa.stuba.sk/studium/ubytovanie-studentov.html?page_id=6276

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Témy, ktorým sa venujeme predstavujú široké spektrum obnovy pamiatok, experimentálne vízie budúcnosti, problematiku transportu, obytné, občianske budovy a mnoho ďalších oblastí. Aktuálne témy prepájame s modernými technológiami, akou je virtuálna a rozšírená realita. Spolupracujeme s mestami, obcami, architektonickými firmami a inými vysokými školami na Slovensku a vo svete.

Známi absolventi

Medzi našich absolventov patria osobnosti z oblasti, architektúry, urbanizmu, produktového a grafického dizajnu, scénografie alebo interiérového dizajnu. Väčšina absolventov sa k nám rada vracia, preto máš skvelú možnosť ich aj stretnúť na chodbe alebo počas prednášky. Medzi nich patria architekti Martin Kusý a Pavol Paňák, architekt Štefan Polakovič, Ľubomír Závodný alebo dizajnér Peter Olah.