Novinky portálu

Virtuálny deň otvorených dverí

Spoznaj svoju univerzitu z domu, pohodlne a prakticky Dokážeš ušetriť peniaze za cestovanie z jedného konca republiky na druhý a nečakáš v radoch, kým ťa vpustia s rúškom na tvári. Do všetkých univerzít nazrieš online – môžeš si pozrieť internáty v Košiciach,...

Zistiť viac

Prečo študovať cudzie jazyky?

Mnoho študentov po skončení strednej školy ovláda anglický alebo iný cudzí jazyk na úrovni B2. Prečo by mali pokračovať v štúdiu tohto jazyka aj na univerzite? Prečo to má byť práve na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach? Štúdium cudzích jazykov na najvyššej úrovni garantuje...

Zistiť viac

Prečo študovať poľnohospodárstvo?

Poľnohospodárstvo má multifunkčný charakter, najmä v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a trvalo udržateľným rozvojom. Plní rozmanité úlohy vo vidieckej, resp. kultúrnej krajine. Táto multifunkčnosť poľnohospodárstva je mozaikou takých aktivít ako je produkcia potravín a ...

Zistiť viac
Virtuálny deň otvorených dverí
Spoznaj svoju univerzitu z domu, pohodlne a prakticky Dokážeš ušetriť peniaze za cestovanie z jedného konca republiky...
Prečo študovať cudzie jazyky?
Mnoho študentov po skončení strednej školy ovláda anglický alebo iný cudzí jazyk na úrovni B2. Prečo by mali pokračovať...
Prečo študovať poľnohospodárstvo?
Poľnohospodárstvo má multifunkčný charakter, najmä v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a trvalo udržateľným...
Ako získať prácu v centre zdielaných služieb?
Ako prebieha pracovný pohovor v spoločnosti UNIQA Group Service Center Slovakia? Každý pohovor má svoju štruktúru...
Ako si vybrať vysokú školu a budúce povolanie?
Základom správnej voľby štúdia a povolania pre každého študenta by malo byť v prvom rade dostatočné sebapoznanie. Vedel...
Ako na brigádu počas štúdia? Zlá brigáda neexistuje
Chystáš sa na vysokú v cudzom meste a súrne potrebuješ prácu? Finančná podpora rodičov nie je vždy dostačujúca a preto...
Prečo pracovať vo výrobnej firme? – rozhovor
Ako prebieha pracovný pohovor v … PSA? Záleží to na tom, o akú pozíciu sa kandidát uchádza. Určite absolvuje osobný...
Zobraziť ďalšie
Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup