Jaderka dává příležitost vyniknout

V prestižním žebříčku časopisu Forbes 30pod30, tedy 30 talentovaných, schopných a úspěšných lidí do 30 let, se letos i vloni objevili studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Letos to je Petr Hauschwitz z katedry fyzikální elektroniky, který dokončuje doktorát a současně pracuje v centru HiLASE. Před rokem byla v tomto žebříčku Roberta Bimbová z katedry fyzikální elektroniky a David Klečka, absolvent z katedry matematiky FJFI.

Zatímco Petr Hauschwitz uspěl díky svému výzkumu využití laserů pro úpravu povrchů, Roberta Bimbová bodovala s optickým detektorem kosmického smetí. David Klečka zase využil znalostí matematiky z fakulty pro vybudování firmy Yieldigo, která patří k nejnadějnějším českým startupům. Pomáhá totiž obchodníkům dynamicky a v reálném čase upravovat ceny tak, aby byli spokojení zákazníci i prodejce.

Různá ocenění ale získávají studenti FJFI celkem pravidelně. Optimalizace laserového paprsku přinesla vítězství v Cenách Crytur Denise Štěpánkové. Nejvyšší ocenění Cen Josepha Fouriera o nejlepší výzkumnou práci v oblasti počítačových věd zase v roce 2020 získala Jitka Kostková, doktorandka z katedry matematiky FJFI. Její výzkum invariantů by mohl pomoci návrhářům karoserií zvýšit rychlost a snížit spotřebu vozidel. Student doktorského studia na katedře fyziky FJFI, Marek Matas, byl vloni první ve francouzské ceně Becquerel, která oceňuje nejlepší výsledky mladých vědců na poli jaderné fyziky.

Na Jaderce se studenti mohou do výzkumu zapojovat už v rámci bakalářského studia.

Přihlásit se na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI) je možné až do pátku 30. dubna 2021. Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií je letos v přijímacím řízení do bakalářského studia přijímací zkouška prominuta.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI)
Břehová 7, 115 19 Praha 1

info@fjfi.cvut.cz
www.fjfi.cvut.cz
jaderkacvut
@jaderka

(foto: Roberta Bimbová s oceněním z konference SPIE Optics+Optoelectronics 2019.)