Inovatívne nápady vysokoškolákov menia svet

Roman Michalík je študentom 3. ročníka doktorandského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite v Žiline (FEIT UNIZA), katedre riadiacich a informačných systémov v študijnom odbore kybernetika a v študijnom programe riadenie procesov. Už ako stredoškoláka ho zaujímal svet nových technológii, no až na univerzite si doprial poriadnu dávku nových znalostí, ktoré si aj prakticky vyskúšal. Pracuje na ambicióznych projektoch, ktoré nachádzajú reálne uplatnenie v praxi, je členom akademického senátu UNIZA, pôsobí aj v laboratóriu umelej inteligencie (LUIZA). Venuje sa robotike, umelej inteligencii (AI) a ich prepojeniu.

Patríš medzi najlepších doktorandov, ktorých projekty boli financované grantom v minulom roku. V čom je tvoj projekt jedinačný?

Ide o návrh univerzálneho, spoľahlivého a rýchleho delta robota s rôznymi efektormi : s tlačovou hlavou pre 3D tlač, laser, pero, uchopovač a pod. Univerzálnosť zaručuje aj variabilita hardvérového prevedenia, delta robot si poradí v stiesnených priestoroch. Cieľom projektu je vytvorenie paralelného robota na základe simulačného modelu, tzv. digitálnej kópie. Jej použitie má slúžiť na skrátenie času nasadenia systému do prevádzky. Delta robot má jednoduchú obsluhu a je možné ho učiť trasu pohybu. Pri riešení sa plánuje využiť softvérové balíky MATLAB, Automation Studio a riadiaci systém od výrobcu B&R.

Načo bude slúžiť vytvorený robot? 

Vytvorený robot a jeho digitálna kópia bude slúžiť na prezentačné aktivity a aj ako výučbová pomôcka. Nájde uplatnenie aj v zdravotníctve napr. pri polohovaní vzoriek, v automobilovom priemysle, kde je výnimočná spoľahlivosť bodového zvárania alebo v astronómii pri polohovaní radarov, v potravinárstve pri výrobe čokolády a inde.

Čo by si poradil mladému človeku, ktorý chce držať krok s aktuálnymi výzvami a technologickým pokrokom?

Mladým ľudom môžem poradiť len to, nech sa neboja výziev a nech sa chopia každej príležitosti čo im život ponúkne. Mne veľmi pomohla prax počas školy vo firme Vývoj Martin, a. s., kde som vykonával elektromontáž obrnených transportérov a priamo videl aplikovanie nových technológií v praxi. Štúdium na UNIZA mi otvorilo dvere aj do sveta, bol som na medzinárodnom workshope AI v Bruseli. Obohatila ma aj práca na rôznych edukačných a vedeckých projektoch, kde som pracoval s vynikajúcim kolektívom odborníkov.

FEIT ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
sekrdek@feit.uniza.sk
FEIT UNIZA
@feit_uniza
FEITcity UNIZA