Časopis

Informácie o štúdiu na VŠ a pracovných možnostiach
3400 ks v tlačenej podobe
K dispozícii aj v interaktívnej podobe
3 vydania ročne - september, január a marec
Až 60 strán o štúdiu na Slovensku a zahraničí
Distribúcia na všetky stredné školy na Slovensku
19 317 návštevníkov online vydania ročne
Zverejnenie časopisu na sociálnych sieťach a weboch SŠ

Predstavenie časopisu

Cieľom časopisu je pomôcť študentom stredných škôl pri výbere VŠ alebo zamestnania.

Časopis Kam po strednej je adresovaný kariérnym poradcom a študentom. Každá stredná škola na Slovensku dostáva po 3 ks časopisu v septembri, januári a marci.

Stredné školy taktiež obdržia elektronickú verziu, ktorú preposielajú emailom na kariérových poradcov a študentov. Školy časopis zverejňujú na svojich weboch a sociálnych sieťach, takže je k dispozícií študentom a ich rodičom.

Technické informácie

  • Formát časopisu: A4
  • Gramáž papiera: 130 g obálka, 90 g vnútro
  • Počet výtlačkov: 3 400 ks (3x do roka)

Dátumy vydaní a uzávierok podkladov

Septembrové vydanie 09/2021

  • Uzávierka podkladov:                 02.09.2021
  • Nasledujúce vydanie časopisu: 27.09.2021

Januráové vydanie 01/2022

  • Uzávierka podkladov:                 25.11.2021
  • Nasledujúce vydanie časopisu: 10.01.2022

Marcové vydanie 03/2022

  • Uzávierka podkladov:                 24.02.2022
  • Nasledujúce vydanie časopisu: 14.03.2022

Obsah posledného vydania

str. 5 - Inovatívne nápady vysokoškolákov menia svet - Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline (článok)
str. 6 - Sygic hľadá talenty (článok)
str. 7 - Najmladší Eseťák má 20 rokov (článok)
str. 8 - Keď sa myšlienka premení na úspech - Slovenská technická univerzita v Bratislave (článok)
str. 9 - Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
str. 10 - Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
str. 11 - Informatika je in, hlásia zo Žiliny - Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline (článok)
str. 12 - Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
str. 13 - Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
str. 14 - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
str. 15 - Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
str. 16 - Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
str. 17 - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
str. 18 - Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
str. 19 - Jaderka dává příležitost vyniknout - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
str. 20 - Slovenská technická univerzita v Bratislave
str. 21 - Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
str. 22 - Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
str. 23 - Prague College
str. 24 - Trnavská univerzita v Trnave
str. 25 - Technická univerzita v Košiciach
str. 26 - Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
str. 27 - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
str. 27 - Prešovská univerzita v Prešove
str. 28 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
str. 29 - Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
str. 29 - Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
str. 30 - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
str. 31 - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
str. 32 - Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
str. 33 - Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
str. 34 - Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
str. 35 - Nitriansky zamestnávateľ už 25 rokov na trhu práce - UNIQA
str. 36 - Volkswagen

Aktuálne vydanie

Predchádzajúce vydania

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup