Časopis

Aktuálne informácie o vysokých školách a firmách
Časopis nájdete v každej strednej škole na Slovensku
Pozrite si časopis online
3 vydania ročne - september, január a marec
Až 60 strán o štúdiu na Slovensku a zahraničí
3400 kusov v tlačenej podobe
19 317 online návštevníkov vydania ročne
Zverejnenie časopisu na sociálnych sieťach a weboch SŠ

Predstavenie časopisu

Cieľom časopisu je pomôcť študentom stredných škôl pri výbere VŠ alebo zamestnania.

Časopis Kam po strednej je adresovaný kariérnym poradcom a študentom. Každá stredná škola na Slovensku dostáva po 3 ks časopisu v septembri, januári a marci.

Stredné školy taktiež obdržia elektronickú verziu, ktorú preposielajú emailom na kariérových poradcov a študentov. Školy časopis zverejňujú na svojich weboch a sociálnych sieťach, takže je k dispozícií študentom a ich rodičom.

 

Aktuálne vydanie

Predchádzajúce vydania

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup