7 dôvodov prečo sa zamilovať do prírodných vied

Fascinuje ich príroda, rozumejú javom a úkazom v nej. Štúdium prírodných vied rozhodne nie je len o poučkách. Kto sa preň rozhodne, skúma život  v špičkových laboratóriách aj na zaujímavých miestach v teréne. A prináša si odtiaľ úžasné zážitky.

Sú zvedaví a majú chuť objavovať. Už na strednej škole ich biológia, fyzika, chémia, matematika či informatika bavila viac, ako iné predmety. Sú kreatívni a vedia myslieť kriticky. Takto hovoria o svojich študentoch tri slovenské univerzity, ktoré sme oslovili s otázkami k téme "Prečo študovať prírodné vedy". V odpovediach Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovskej univerzity v Prešove sme našli sedem silných dôvodov, prečo sa po strednej škole rozhodnúť pre jeden z prírodovedeckých odborov. Ak sa v nich vidíš aj ty, potom sú prírodné vedy tvojou cestou.

1. Hodnotné štúdium

Svet okolo nás je fascinujúci. Študenti prírodných vied ho spoznávajú a sami rozvíjajú poznanie ľudstva. Prispievajú k tomu, aby bol náš život na Zemi hodnotnejší, podieľajú sa na kvalitnejšom prostredí a vyvíjajú moderné technológie. Štúdium prírodných vied rozvíja logické a kritické myslenie aj mäkké zručnosti, ktoré tak často zamestnávatelia požadujú. A v neposlednom rade, prebúdza tímového ducha.

2. Skvelá prax

Ide sa do terénu overiť si teóriu. Prax pri štúdiu prírodných vied je skutočne nevšedná a otvára dvere na výnimočné miesta. Napríklad študenti forenznej a kriminalistickej chémie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pomáhajú v chemických laboratóriách objasňovať trestné činy a netradičné intoxikácie. Praxujú tiež v laboratóriách špičkových  biotechnologických a automobilových firiem.

3. Špičkové labáky

Študenti prírodných vied pracujú v laboratóriách s drahými prístrojmi. Takéto skúmanie ich najlepšie pripraví na budúce zamestnanie a prispieva k vedeckým výsledkom tej ktorej univerzity. Aj slovenské školy kráčajú s dobou a rozširujú možnosti pre svojich študentov. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského majú pre svojich študentov viac ako 200 laboratórií, na Prešovskej univerzite otvorili nedávno nový vedecký park UNIPOLAB s modernou technikou za takmer 2 milióny eur.

4. Spoločenský prínos

Prírodovedci sa už počas školy môžu podieľať na dôležitých veciach. Na Univerzite Komenského v Bratislave hľadajú riešenia klimatickej krízy, ochrany prírody a zapájajú sa do projektov na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Študenti tejto školy v teréne chránia biotopy, živočíchy a rastliny, obnovujú významné prírodné územia, sanujú geologické prostredie a environmentálne záťaže.

5. Tam, kde to žije

Študentský život, to sú aj komunity mimo lavíc. Univerzity s dlhoročnou tradíciou ponúkajú pestré možností pre aktívnych mladých ľudí. Môžu byť súčasťou fakultnej samosprávy a navštevovať vedecké kluby. Vo veľkom meste si už počas štúdia vedia nájsť prácu vo svojom odbore.

6. Výborné uplatnenie

Snaha, ktorú prírodovedci vkladajú do štúdia, sa im po škole vráti. Absolventi si môžu zamestnanie vyberať z viacerých ponúk. Sú žiadaní pre svoju húževnatosť, flexibilitu a schopnosť riešiť problémové situácie. Dvere im otvárajú klinické laboratóriá, zdravotnícke aj diagnostické pracoviská, vývojové centrá, ale aj verejný a štátny sektor. Uplatnia sa ako výskumníci, špecialisti a experti v rôznych oblastiach a spoločnostiach alebo môžu odovzdávať svoje poznatky ďalej a učiť budúce generácie prírodovedcov.

7. Ide sa do sveta!

Prírodné vedy otvárajú cestu do sveta. Za skúsenosťami cestujú prírodovedci do zahraničia už počas štúdia. Chodia na stáže a študijné pobyty, robia výskum v exotických krajinách. Šikovní absolventi si vedia nájsť v zahraničí dobre platenú prácu a rásť v kvalitnom kolektíve.

 

KDE ŠTUDOVAŤ PRÍRODNÉ VEDY?

Univerzita Komenského v Bratislave

Počet študentov PV
Viac ako 3000  

Tradícia štúdia PV
Univerzita má viac ako 100-ročnú tradíciu. Prírodné vedy sú súčasťou mnohých odborov na prírodovedeckej, farmaceutickej, matematicko-fyzikálnej a pedagogickej fakulte.

Študijné možnosti PV
Biológia, ekologické a environmentálne vedy, farmácia, fyzika, chémia, učiteľstvo a pedagogické vedy, vedy o Zemi.

 

Prešovská univerzita v Prešove

Počet študentov PV
Takmer 900

Tradícia
V Prešove sa prírodné vedy študujú už viac ako 70 rokov.

Študijné možnosti
Biológia, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika, vedy o Zemi, učiteľstvo biológie, ekológie, geografie, fyziky, matematiky a techniky.

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Počet študentov PV
650

Tradícia štúdia prírodných vied
Niektoré odbory na UMB majú 60 ročnú tradíciu.

Študijné možnosti
Ekologické a environmentálne vedy, chémia, informatika, matematika, vedy o Zemi, učiteľstvo biológie, geografie, chémie, fyziky, matematiky, informatiky a techniky.