Národné kariérne centrum

Časopis pre stredoškolákov
(štúdium na VŠ a prezentácia zamestnávateľov)

JobSpoTT

Veľtrh práce v Trnave
(24. 11. 2020)

Kam na Vysokú

Výstava vysokých škôl v 6 regiónoch
(PP, TT, ZA, BB, PO, KE)

Kam na strednú

Videoportál stredných škôl Kam na strednú

Kam po strednej

Pracovné pohovory so študentami stredných odborných škôl